Logo

O nás

Dětská skupina Obláček je novou dětskou skupinou provozovanou podle zákona 247/2014 Sb. v Chrudimi. Od ledna 2018 Poskytujeme služby péče o děti ve věku od 2 let.  Zařízení je určeno celkem pro 12 dětí.

O děti se starají vždy dvě vychovatelky, které splňují všechny zákonné požadavky na osoby vykonávající péči a děti v dětské skupině (vzdělání, trestní bezúhonnost apod.). Vychovatelky připravují pro děti pestrý program, který se zaměřuje na rozvoj dětí v mnoha oblastech – od tělesného rozvoje, přes rozumovou, pracovní, mravní a etickou výchovu až po rozvoj výtvarných a hudebních dovedností dětí.

Jsme nové zařízení jesličkového typu, které je spolufinancováno Evropskou unií. Zařízení je určené pro děti od 2 let. Mezi naše cíle patří učit děti poznávat, seznamovat se světem, pomáhat dětem se soběstačností ,navazovat kamarádství. Fungujeme  jako příprava pro vstup do běžné mateřské školky.

Především se snažíme aby byly naše děti šťastné a měly spoustu veselých zážitků. :-)

Naším posláním je umožnit rodičům malých dětí efektivně sladit jejich pracovní a osobní život a to zejména prostřednictvím zajištění kvalitní péče o děti předškolního věku v plném rozsahu tak, aby byly uspokojeny všechny jejich potřeby a byl zajištěn jejich všestranný rozvoj. Rodiče tak mohou mít jistotu, že o jejich dítě je kvalitně postaráno, zatímco oni sami se věnují rozvoji svého pracovního života

Přihláška

Podmínky pro přijetí:

  • Věk dítěte mezi 2 - 6 let 
  • Zdravotní stav dítěte umožňuje pobyt v dětské skupině (dokládá se potvrzením dětského lékaře)
  • Dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo je proti nákaze imunní anebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (dokládá se potvrzením dětského lékaře),
  • Alespoň jeden z rodičů dítěte má vazbu na trh práce po celou dobu docházky dítěte do dětské skupiny, tzn. je v pracovně právním vztahu, vykonává samostatně výdělečnou činnost, je vedený v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, vzdělává se v akreditovaném nebo rekvalifikačním studiu (dokládá se potvrzením jednoho z rodičů).  

Písemnou přihlášku podává rodič na adresu: Dětská skupina Obláček z.s., Malecká 359, Chrudim nebo elektronicky na email ds.oblacek@seznam.cz. Přihlášky jsou přijímány průběžně v průběhu celého kalendářního roku. O přijetí dítěte do zařízení rozhoduje ředitelka dětské skupiny.

V případě převýšení zájmu nad kapacitou zařízení je vytvořen pořadník, který je podkladem pro přijímání dětí. V pořadníku jsou přihlášené děti řazeny dle data doručení přihlášky. Děti hlášené do celotýdenního režimu docházky jsou řazeny před děti hlášené do zkráceného režimu docházky.  
Přihlášky je možné podat osobně, e-mailem nebo poštou vždy k rukám ředitelky dětské skupiny. Vyrozumění o přijetí či nepřijetí dítěte je rodičům sděleno do 14 dnů od přijetí přihlášky.

Nová www prezentace

Nová www prezentace

Připravili jsme pro vás novou WWW prezentaci naší dětské skupiny Obláček. Doufáme, že na těchto stránkách naleznete veškeré důležité informace a rozhodnete se své ratolesti svěřit do naší péče. Jakékoli podněty a připomínky velmi rádi uvítáme.