Logo

Ceník

Ceník příspěvků rodičů

Obláček je registrován Ministerstvem práce a sociálních věcí jako ,,dětská skupina”. Dětská skupina Obláček se nachází na adrese Malecká 359, Chrudim 537 05. Prostory DS Obláček splňují veškeré hygienické, stavební, provozní a bezpečnostní normy vyplývající z Vyhlášky 281/2014 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny a Vyhlášky 350/2021 o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů a vyplývající ze Zákona 247/2014 Sb. o poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 329/2021 Sb.

Základní údaje o zařízení:

Poskytovatel

Název: Duhová kapička z. s.
Zodpovědná osoba: Milada Minaříková
Sídlo firmy: Wilsonova 368, Hlinsko 539 01 
Sídlo provozovny: Malecká 359, Chrudim 537 05 Telefon: 739 439 219
web: https://ds-oblacek.cz/

Typ předškolního zařízení:

Dětská skupina pro veřejnost s celodenním provozem a stravováním
Kapacita: 12 dětí
Počet tříd: 1
Datum zahájení poskytování péče: 1. 1. 2020

Verze platná od 1. 1. 2023

Schválila: Milada Minaříková,
předsedkyně zapsaného spolku Duhová kapička z. s. a provozovatelka DS Obláček

Péče o dítě v Dětské skupině Obláček je zpoplatněna a rodiče jsou povinni platit poskytovateli zapsanému spolku Duhová kapička řádně a včas dohodnutou cenu za poskytovanou službu péče o dítě.

Příspěvek rodičů na úhradu nákladů na provoz DS Obláček je splatný do 20. dne měsíce předem a to na účet zapsaného spolku Duhová kapička, č.ú.: 670100-2214174072/6210, který je vedený u mBanky.

Do popisu platby uveďte, jméno dítěte, účel platby a období, na které je platba určena, například: Jan Novák, příspěvek DS , 09/2023

V případě, že je DS uzavřena, snižuje se výše příspěvků rodičů na úhradu nákladů spojených s provozem DS takto:

  • pokud je DS uzavřena po dobu 1 až 4 pracovních dnů, příspěvek se nesnižuje.
  • pokud je DS uzavřena nepřetržitě 5 pracovních dnů v měsíci, snižuje se měsíční příspěvek rodičů o 500 Kč.
  • pokud je DS uzavřena déle než 5 pracovních dnů a méně než 10 pracovních dnů nepřetržitě v měsíci, snižuje se měsíční příspěvek rodičů o 800 Kč
  • pokud je DS uzavřena nepřetržitě 10 pracovních dnů a déle, snižuje se příspěvek rodičů na 50% v ceníku stanoveném příspěvku.

V případě dlouhodobé nemoci nebo dlouhodobého 1rodičem předem hlášeného pobytu dítěte mimo dětskou skupinu náleží rodiči snížení příspěvku na 50% z částky stanovené v ceníku.

Při změně výše příspěvku rodičů na úhradu nákladů spojených s provozem DS Obláček informuje poskytovatel rodiče dětí vždy předem e-mailem nejméně 3 měsíce před účinností změny.

Částka příspěvku rodičů na provoz dětské skupiny je stanovena takto:

Poskytovatel je oprávněn jednostranně přizpůsobovat ceník obecné cenové hladině. O změně v ceníku je povinen rodiče řádně informovat.

pro děti mladší 3let ... 3 000,-Kč včetně celodenní stravy

pro děti starší 3 let ... 3 650,- Kč včetně celodenní stravy

Telefon pro odhlášení dětí: 735 015 043

Aktuálně platný ceník příspěvku na úhradu nákladů spojených s provozem DS Obláček je zveřejněn na webové stránce dětské skupiny: https://www.ds-oblacek.cz/.


1Dlouhodobou nemocí nebo dlouhodobou nepřítomností dítěte v DS se rozumí absence dítěte v dětské skupině po dobu 1 kalendářního měsíce nebo 30 kalendářních dnů a po dobu delší.

Soubory ke stažení

Nová www prezentace

Nová www prezentace

Připravili jsme pro vás novou WWW prezentaci naší dětské skupiny Obláček. Doufáme, že na těchto stránkách naleznete veškeré důležité informace a rozhodnete se své ratolesti svěřit do naší péče. Jakékoli podněty a připomínky velmi rádi uvítáme.